• GINOP gyakornoki program

  GINOP gyakornoki program

 • Műfüves pálya és sportcsarnok bérlés

  Műfüves pálya és sportcsarnok bérlés

 • Műszaki vizsgáztatás a Ványaiban.

  Műszaki vizsgáztatás a Ványaiban.

  Műszaki vizsga Hétfő - Kedd 7:00- 15:30-ig Szerdán előzetes időpont egyeztetéssel Időpont egyeztetés: 06 56/361-311 06 56/361-405 06 30/9760-349 Tovább
 • 1
 • 2
 • 3

Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

ERASMUS+ programzáró összefoglalója

2016/2017

Hivatkozási szám: 2016-1-HU01-KA102-022787

 

"Folyamatos partnerség és együttműködés 20 éve az EU iskolarendszerű szakképző intézményei között 2016/2017."

Intézményünk és partnerei a Jász- Nagykun Szolnok megye szakmai alapképzésben tanuló, nappali tagozatos diákjainak és a megye szakképzésével foglalkozó szakembereinek szervez szakmai gyakorlatot és szakmai tovább képzéseket. Intézményünk 1997 óta folyamatosan résztvevője nemzeti és nemzetközi szakmai és kulturális pályázatoknak, mint küldő, és mint fogadó intézmény is.

Célunk a felmért igényeknek megfelelő a résztvevők szakmai munkásságát elmélyítő és/vagy kiegészítő szakmai programok szervezése, mely célok megfelelnek az intézmény hosszú távú nemzetköziesedési stratégiájának.

2016/2017-es tanévben 7 kereskedő és 21 autószerelő és 2 járműfényező szakmai alapképzésben tanuló diák szakmai gyakorlatát valósítottuk meg. (A módosított költségvetés miatt.)

A diákok intézményünk és hasonló képzési profilú Szolnok megyei Centrumok diákjai voltak. A diákok leendő szakmájuknak megfelelő, szakmai képzésüket segítő, azt elmélyítő és / vagy kiegészítő szakmai gyakorlaton vettek részt valós munka környezetben, fogadó francia iskoláink külső gyakorlati helyein- Burgundiában Joigny és Béthune Pas-de-Calais megyében.

A diákok konkrét célokkal előre egyeztetett munkaprogramot valósítottak meg minőségbiztosítási elvek alapján.

3 diákunk (1 fő autószerelő és 2 fő járműfényező) hosszú távú 195 napos programban vett részt, melytől az általános szakmai kompetenciák mellett a szociális és kiemelkedő idegen nyelvi kompetenciák fejlődését eredményezte.

A rövidtávú programjaink eredményei: a résztvevők szakmájuknak megfelelő készségek és kompetenciák növekedése. Szakmánként és mobilitási időtartamonként meghatározott tanulási eredmény elsajátítása. Például: képes lett szakmájában legalább alapszinten kitölteni egy munkalapot vagy megrendelőlapot a fogadó ország nyelvén. Szakmai kifejezések felhasználó szintű ismerete. Új technikákkal, technológiával való megismerkedése. Szakmai fogások, jó gyakorlatok elsajátítása, honosítása. Rövid távú hatásként a programban résztvevő minden fél (a közvetlen résztvevők, küldő és fogadóintézményeik és munkatársaik) számára mind szakmailag mind kulturálisan kölcsönösen előnyös program megvalósítása után további hosszú távú partnerség kidolgozását eredményező mobilitásokat valósítunk meg.

Jelen programmal is intézményeink között szorosabb, tovább bővülő kapcsolat jött létre. Növekedett intézményeink megbecsülése (beiskolázás, szakmai, kulturális téren), a résztvevő diákok könnyebben el tudtak helyezkedni a munkaerő piacon vagy motiváltabban tanulnak tovább.

Kiváló belföldi és külföldi szakmai és kulturális partnerhálózattal rendelkező "referencia intézményt" szeretnénk létre hozni, hogy példaként szolgálhassunk más intézmények előtt. Főirányelv hogy, intézményünk képes legyen küldeni és fogadni szakmai, kulturális programok keretében jól felkészített (nyelvileg, szakmailag, kulturálisan) diákokat és tanárokat. Ezen célkitűzés technikai, személyzeti, elméleti és gyakorlati megvalósulásának feltételeit dolgozzuk ki folyamatosan bővülő tapasztalatainkkal.

Minőségi mobilitásaink, nemzetközi törekvéseink és 7 évtizedes minőségi képzésünknek által a Ford Karrier program bázis iskolája lettünk 2017-ben és a Kölni NAOB iskolával és Ford gyárral új partnerséget dolgoztunk, mely lehetőséget is beépítve bővítjük nemzeti és nemzetközi kapcsolatrendszerünket a 2018-as pályázati fordulóban is.

Erasmus+ program csoport

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

ERASMUS+ program summary

2016/2017

Reference number: 2016-1-HU01-KA102-022787

“Continuous partnership and cooperation for 20 years between EU vocational training institutes 2016/2017.”

Our institution and our partners are organising profession practices for the full time students and for the experts in Jász-Nagykun-Szolnok county. These students and experts are in vocational training. Our institution has continually taken part in national and international professional and cultural proposals since 1997. Our institution welcomes and sends students, as well. Our aim is according to the requests to organise professional programmes which complete and/or deepen the participants’ professional work. These aims match to the long-term internationalisation strategy of our institution.   We would like to fulfil 31 students’ vocational training studying in vocational education (welders, mechanics, merchants, body painters, body ironers). These students are the students of our institution and students of other Centres in Szolnok County with similar educational profile.Students take part in professional practice in France in real working environment – at practice places of our partner institutes, where they can complete and / or deepen their professional skills and knowledge. The students fulfil a working plan, which is previously coordinated using ECVET tools according to quality assurance in a course of vocational practice. The students make a three-page contract. That student can take part in these proposals who has better result during the term.Five student are going to take part in a long-term programme. Besides the development of the students’ professional skills we expect the development of their social and foreign language competence. Expected results: the development of the participants’ professional skills and competences. For example: participants will be able to complete a work sheet in their profession or an ordering sheet in the language of the partner country. They will be able to use professional expressions at basic level at least. They will get to know new technologies. They will use the good practices, they will denizen them or finish with French state qualification. After the short term effect, we would fulfil long term partnership and mobilities which are mutually beneficial for each participants (participants of the partner institutions and their colleagues) from the professional and cultural point of view.   We are going to build in the products of our programmes into our long-term pedagogical programme of our institution. A closer and a more expanding relationship comes into existence thanks to this programme. The respect of our institution rises (schooling, professional and cultural sphere), the students taking part in this programme can find a job more easily. We would like to establish a “reference institution” which has got excellent professional and cultural partnership home and abroad to be a good example for other institutions. The main guidance is that our institution should be able to send and welcome well-prepared (linguistically, professionally) students and their teachers in a framework of professional and cultural programmes. We are working on this target; we would like to fulfil this aim with the help of our continually developing technical, personal, theoretical and practical experiences.

Erasmus + program team

 

ERASMUS + programhoz kapcsolódó letölthető anyagok

Kísérő tanár beszámolója - Kereskedelmi szakmacsoport 28 nap

Szakmai kísérő beszámolója - Hegesztő szakmacsoport 28 nap

Szakmai kísérő beszámolója - Közlekedésgépészet 28 nap

Szakmai kísérő beszámolója - Közlekedésgépészet 339 nap

Szakmai beszámoló

Karmazsin-díj 2015.

Megyei újság cikk

Mit kell vinni ERASMUS+-ra

ERASMUS + programhoz kapcsolódó letölthető anyagok

Kísérő tanár beszámolója - Kereskedelmi szakmacsoport 28 nap

Szakmai kísérő beszámolója - Hegesztő szakmacsoport 28 nap

Szakmai kísérő beszámolója - Közlekedésgépészet 28 nap

Szakmai kísérő beszámolója - Közlekedésgépészet 339 nap

Szakmai beszámoló

Karmazsin-díj 2015.

Megyei újság cikk

Mit kell vinni ERASMUS+-ra

Magyar autószerelő tanulók képzése az „Európai osztályban”

 

Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíj

 (Szakmai alapképzésben résztvevők célcsoportjában)

 Projekt címe:

A kocsiszekrény javítási technológia fejlődésének tanulmányozása a franciaországi szervizekben.

 Koordinátor:  Ozsváth László

                        www.vanyai-tkeve.sulinet.hu/

 Projekt száma:           LdV-HU-07-IVT-1021

 Partner intézmény:     Lícée Polyvalaent „Louis Davier”, Franciaország

A Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola Franciaországba küldött gépjármű-technikai végzettséggel rendelkező tanulókat három hetes szakmai gyakorlatra. A résztvevők betekintést nyerhettek az ottani szervizekben folyó csúcstechnológiákba, továbbá olyan új munkamódszereket ismerhettek meg, mint az egyes autótípusok korosszéria-javítási technikái.

 A projekt kiemelkedő elemei:

A küldő és a közvetítő intézmény között 2002 óta működő és élő kapcsolat áll fenn, számos Leonardo programot valósítottak már meg együtt. A kiválasztás pontosan leírt folyamat szerint az egyéni fejlődés és a szaktudás alapján történt. A gyakorlatra meghatározott szempontrendszer alapján valóban a legrátermettebb és legjobb eredményű tanulókat választották ki. A felkészítés programja alapos, minden részletre kiterjedő, minden igényt kielégítő volt. A kiválasztottak felkészülését a külön erre készített naplóban rögzítették. A fő cél a felkészítés esetében az volt, hogy a kiutazók minél jobban felkészültek legyenek a külföldi munkakörnyezet kihívásaival szemben. A diákok a szokásos tanrend mellett, nyelvi, szakmai, lélektani és kulturális ismereteket tartalmazó felkészítésben részesültek.

Az intézmények közötti rendszeres kommunikáció megkönnyítette a projekt részleteinek kidolgozását. A kutazók, a szaktanárok – az iskola vezetése mellett – szintén részt vehettek a program kidolgozásában. Átfogó projektmenedzsment működött, a küldő és a közvetítő intézmény megosztotta egymás között a feladatokat, melyek úgy voltak szétosztva, hogy mindenki a szakterületéhez legközelebb állókat végezte. A gyakorlat során valódi munkavégzésre került sor, új módszereket, eszközöket ismerhettek meg a kiutazók. A projekt sikeressége szempontjából nagyon jó volt, hogy a kiutazóknak sikerült 100%-ban bekapcsolódni a szervizek napi munkájába, így valós munkakörnyezeten dolgozhattak, fejlődött problémamegoldó és munkatervezési képességük is. Megismerhettek, használhattak olyan új gépeket és technológiákat, mint pl. ötvözetes karosszériák, melyekre itthon nem nyílik lehetőségük. A három hetes intenzív szakmai gyakorlat nagy hatással volt munkaerőpiaci esélyeik javulására.

Az innovativitás különösen a nyomonkövetésben érhető tetten: a szervizvezetők és az ügyfelek közvetlenül értékelték az elvégzett munkát. Az eredményeket széles körben terjesztették, az intézmény pedig tantervfejlesztési stratégiájának részévé tette a külföldi szakmai gyakorlatok lebonyolítását. A megszerzett tapasztalatok további nemzetközi együttműködései kialakítására ösztönözték az intézményt, ezért is csatlakoztak az ECVET elnevezésű programhoz. Az évek során páratlanul jó viszonyt sikerült kialakítania a partner intézménnyel. Példaértékű, ahogy dokumentálta a projekt egyes szakaszait és ezeket a projekt adminisztrációja során fel is használta.

Nemcsak kiutazói, de intézményi szinten is látszik a projekt hasznosulása. A program lezárását követően máris elkezdték szervezni a következő évi Leonardo pályázatot, másrészt cseregyakorlat keretében fogadták a francia partner intézmény diákjait.

Intézményünk Magyarország keleti részén az Észak-alföldi Régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében lakó diákok gimnáziumi, gépjárműtechnikai és informatikai szakképzésével foglalkozik. A Túrkeve Városi Gimnáziumban 1951-ben érettségiztek először diákok. Erre a kisvárosi iskolára és a Tiszántúli Autójavító Vállalatra építve indult meg 1970-ben a szakközépiskolai szakképzés. Jelenleg közel 640 diák tanul intézményünkben.

 Iskolánk az osztrák Leonardo Nemzeti Iroda meghívottjaként 1997 februárjában részt vett az „East Meets West” elnevezésű konferencián, melynek keretében lehetőségünk nyílt iskolánk és gépjárműtechnikai szakképzésünk bemutatására.
A bemutatkozás után a Francia Nemzeti Gépjármű Szakképzési Szövetség képviselői felajánlották számunkra az egyik középiskolájukkal való együttműködés lehetőségét. Az iskola német, spanyol, olasz, angol, francia, magyar és román részvétellel egy alternatív gépjárműtechnikai képzés európai programjának kidolgozására kísérleti projektet kívánt indítani, melyhez együttműködésre kérték fel intézményünket.
A felkérést elfogadtuk, és 1997 szeptemberében egy képzési csoport, az ún. „Európai osztály” szervezésével a konkrét megvalósítás is megindult.

A projektben való részvételhez 1997-ben Szakképzési Alaptól támogatást kaptunk, 1998-tól pedig az időközben megalakult magyar Leonardo Nemzeti Iroda támogatásával vehettünk részt az együttműködésben.

  

A Leonardo kísérleti projekt során 1997 és 2000 között a résztvevő öt ország intézményenként delegált 2-2 fő vezetője és 2-2 fő szakértője bemutatta az egyes országokban folyó gépjárműtechnikai szolgáltatás és az ehhez tartozó eszközrendszer teljes skáláját, a gépjárműtechnika területén a szakképzés szintjeit, formáit, a teljes tananyagrendszert, a képzési struktúrát, a tananyag modulokat. Erről készült egy nagyon részletes összehasonlítás.

A projekt anyagából sok ötletet merítettünk, átvettünk és megvalósítottunk iskolánkban. Az egyik legfontosabb az alternatív gyakorlati oktatás (váltakozva részben iskolában, részben autószervizben folyik a gyakorlati oktatás), a másik pedig egy olyan munkanapló, amelyik végigkíséri az iskolai és a szerviz gyakorlatok során elvégzett tevékenységet.

A kísérleti projekt keretében beindításra került „Európai osztályba” első alkalommal 1997 szeptemberében került beiskolázásra két tanulónk. A franciaországi kilenc hónapos gyakorlat során a diákok egy ún. „Európai osztályban” tanulnak, amelyben a programban részt vevő nemzetek két-két tanulója vesz részt. Az „Európai osztály” számára a franciaországi alternatív szakképzési rendszer szerint alakították ki az oktatást. Az alternatív oktatás lényege, hogy a diákok egy hétig a Roanne C.F.A. intézményben elméleti és szakmai oktatáson vesznek részt, ezután pedig két hétig különböző autószervizben szakmai gyakorlatot teljesítenek.

A diákok a külföldi gyakorlat végén francia nemzeti államvizsgát – ún. C.A.P. vizsgát – tesznek. Az Európai osztályban folyó oktatás 1997 óta folyamatos, jelenleg is van két diákunk, akik mobilitási projektünk keretében részt vesznek ezen oktatási formában. Majd 2005-től 3 diák és 2009-től még nagyobb számba szeretnénk diákokat delegálni az európai osztályba.

2008/2009-es CFA tanulók és kísérőik

Torda József, Stéphanie Cuoq, Szabó Tamás, Szabó Lajos, Szilágyi Sándor, Henri Beaulieu, Ozsváth László

 

 Intézményünk az utóbbi években egy évente két fő számára lehetőséget nyújtó, szakmai vizsgával záruló kilenc hónapos, és egy három hetes, szélesebb kedvezményezeti kört bevonó külföldi gyakorlat koordinálását végzi. A mobilitási projektek beindításával célunk az volt, hogy az iskolánkban végzett autószerelő, autóelektronikai műszerész, gépjárműtechnikus, karosszérialakatos, autófényező tanulók magyarországi és franciaországi kihelyezett autószerviz gyakorlatok után állhassanak munkába.

A két projekt előkészítése és értékelése eltérő időpontban történik, ezért felvállalható a párhuzamos munka. Jelentős terhet jelent, de a diákok számára olyan lehetőséget biztosít, amely egész életükre, mentalitásukra, szakmai tudásukra kihat.

 

 Minden gépjárműtechnikai szakra jelentkezett tanuló szeretne a Leonardo projektekben részt venni. Erre diákjaink többségének lehetősége is nyílik: a nyelvi és szakmai téren legjobban felkészült tanulók az egy éves, míg a többiek a háromhetes programban vehetnek részt.

Mindkét Leonardo projektben való részvételre pályázatot írunk ki gépjárműtechnikai szakképzésében résztvevő tanulóink körében. A kiválasztás során előnyben részesítjük azokat a diákokat, akik a gépjárműtechnikai szakmai gyakorlatokat jó színvonalon végzik, alapfokú francia, angol vagy német nyelvtudással rendelkeznek, tanulmányi eredményük jó, fegyelmezett magtartásúak, rendelkeznek olyan motiváltsággal, elkötelezettséggel, hogy az egyéves vagy a háromhetes programot teljesíteni tudják. A diákoknak vállalni kell, hogy a gyakorlat során a kiadott munkanaplót rendszeresen vezetik, és beszámoló jelentést készítenek. A pályázatokat egy osztályfőnökökből, szaktanárokból és gyakorlati oktatóból álló bizottság bírálja el, és jelöli ki a mobilitási projektekben részt vevő tanulókat.

 

A háromhetes mobilitási programjaink kölcsönösségi alapon működnek. A diákjaink a külföldi gyakorlat során autószervizekbe kerülnek elhelyezésre, ahol egy-egy francia diák segíti munkájukat. Ezt követően a francia diákok utaznak gyakorlatra Magyarországra, ahol magyar „tanuló-párjaik” segítenek a gépjárműtechnikai szolgáltatások elvégzésében.

2003. márc. Az 1. Joigny delegáció

2008. június Joigny delegáció

A kölcsönösségnek köszönhetően a gyakorlat nem is három, hanem összesen hat hét, melyből három hét Magyarországon és három hét Franciaországban elvégzendő szakmai gyakorlat.

  

A külföldi gyakorlat során az autószervizekkel a kapcsolatot a fogadóiskola veszi fel, tanáraink és a vezető tanulók segítségével ők végzik az irányítást, ellenőrzést is.

A magyar diákok megállják helyüket a külföldi munkakörnyezetben. A kezdeti és viszonylag rövid ideig tartó nyelvi hiányosságokat leküzdve teljes és a többi munkással egyenértékű szakmai gyakorlatot tudnak végezni. Ezt az a tény is bizonyítja, hogy a tanulóinkat a vizsga után is szívesen foglalkoztatnák a munkahelyeken.

A kilenc hónapos programban résztvevő diákjaink külföldi elhelyezése a fogadóintézmény feladata, ezzel a feladattal külön személyt bíztak meg. A hosszú távú külföldi gyakorlaton távol lévő két diákunk számára az iskola felkért egy ún. „keresztapát”, Mayer László urat, aki magyar származású és Roanne városában élt. Ő és felesége segítette tanulóink beilleszkedését, a diákok a hétvégeket legtöbbször együtt töltötték a családdal. Mayer úr sajnálatos 2003 augusztusi halálát követően a programot átmenetileg roanne-i  magyar nem tudta segíteni, de a fogadó intézmény a külföldi diákoknak biztosított egy mentort, aki mindenben segít nekik Anne-Marie Marchais volt 2005-ig. Jelenleg pedig Stéphanie Cuoq, a többnyelven beszélő koordinátor, aki mindenben segíti diákjainkat. A program fent állása óta a két hölgy mellett 1997-ben egy tanévig egy civil szolgálatos katona látta el ezt a feladatot Emmanuel. 2004 május 1-én az Unióhoz való csatlakozásunk felborította az 1997 óta működő partnerséget jogszabályi változások miatt, majd mind két intézményben igazgató váltást követően 2005 októberében  az új vezetők közös elhatározásuk alapján folytatni és fejleszteni  kívánták az együtt működést így nem sokára ünnepelhetjük a 10-dik osztály kimenetelét is. Diákjaink a Centre Jeunesse Pierre Beregovoy ifjúsági hotelben laknak a gyönyörű város központban.

 A magyar gépjárműtechnikai szakképzési rendszerben a gyakorlati oktatás elsősorban az iskolában folyik, ugyanis heti egy-két napos gyakorlati oktatás csak iskolában szervezhető meg, mert ilyen rövid időre a szervizek nem fogadják a tanulókat kihelyezett gyakorlati oktatásra. A Leonardo program keretében iskolánk megismerte az ún. alternatív vagy „szendvics” oktatás előnyeit, amely során egyaránt fontos az iskolai szakmai gyakorlati felkészítés és a kihelyezett szerviz gyakorlat, melyek az oktatás folyamán egymást váltakozva követik. Ez az alternatív váltakozás kölcsönösen megerősíti az iskolában és az autószervizben szerzett szakmai gyakorlati ismereteket.

A tanulók a Leonardo program keretében magas szinten, idegen nyelvi környezetben és rendkívül rövid idő alatt szakmai és általános kommunikációs szinten sajátítják el a francia nyelvet. A gyakorlat során valódi és konkrét gépjárműtechnikai szolgáltatási feladatokat látnak el, gyakorlatorientált szakképzésben vesznek részt különböző szervizekben.

A diákok a kétéves eredeti francia tanterv programját kilenc hónap alatt sajátítják el az ún. „Európai osztály” tanulmányi munkája keretében, melyet követően a helyi törvényeknek megfelelően szakmai államvizsgát tesznek.

Mobilitási Nívódíj 2002.

A túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola magyarországi indulása óta folyamatosan részt vesz a Leonardo programban. Az iskola diákjainak a mobilitási projektek keretében évről-évre lehetőségük nyílik háromhetes, illetve kilenchónapos franciaországi gyakorlaton való részvételre. A kilenchónapos külföldi gyakorlati lehetőséget biztosító projekt – melynek során a kedvezményezettek francia nemzeti államvizsgát is tesznek – 2002 decemberében Eredmények és hasznosulás és Fenntarthatóság kategóriában az Oktatási Minisztérium és a Tempus Közalapítvány/ Leonardo Nemzeti Iroda közös kezdeményezésében létrehozott Mobilitási Nívódíjban részesült.

  

 

Versenyfelhívások, pályázatok

Kedves 7. és 8. osztályos diákok!

A Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákönkormányzata és nevelőtestülete nevében köszöntünk Benneteket. Intézményük 3 fordulós levelezős versenyének felhívását juttatjuk el Hozzátok. Kreatív, játékos csapatversenyünk során szeretnénk közelebbről megismerni Benneteket, s bemutatni számotokra iskolánkat. A 3. fordulóban legjobban teljesítő csapatokat (3 fő) szóbeli döntőre várjuk 2017. januárjában. A tesztjellegű feladatokat könnyedén, kevés kutatómunkával oldhatjátok meg. Amennyiben csapatversenyünk felkeltette érdeklődéseteket, akkor írjatok az alábbi e-mail címre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezéseteket – választott csapatnévvel együtt – legkésőbb október 28-ig küldjétek el.

Az első három helyezett értékes jutalomban részesül.

 

Versenyünkre nevezési díja nincs!

Várjuk visszajelzéseiteket!

Túrkeve, 2016. október 19.

8. osztály utáni képzés

8. osztály utáni képzés

SZAKGIMNÁZIUM 4 évfolyamos szakgimnázium Közlekedésgépész ágazat Angol vagy német nyelv oktatása, ECDL vizsga lehetősége, külföldi szakmai tapasztalatszerzés lehetősége. Érettségi után Tovább
Érettségi Utáni Szakképzés

Érettségi Utáni Szakképzés

Autószerelő (OKJ 54 525 02) Képzési idő: 2 év Autóelektronikai műszerész (OKJ 54 525 01) Képzési idő: 2 év Autótechnikus ráépülés (OKJ Tovább
Felnőttoktatás

Felnőttoktatás

Az iskolánk által meghirdetett felnőttoktatás Az oktatás tanév elejei vagy keresztféléves indulással Indulás az adott szakmában megfelelő létszámú jelentkező esetén Tovább
 • 1