• GINOP gyakornoki program

  GINOP gyakornoki program

 • Műfüves pálya és sportcsarnok bérlés

  Műfüves pálya és sportcsarnok bérlés

 • Műszaki vizsgáztatás a Ványaiban.

  Műszaki vizsgáztatás a Ványaiban.

  Műszaki vizsga Hétfő - Kedd 7:00- 15:30-ig Szerdán előzetes időpont egyeztetéssel Időpont egyeztetés: 06 56/361-311 06 56/361-405 06 30/9760-349 Tovább
 • 1
 • 2
 • 3

Az iskolai hagyományok

A hagyományok őrzése egy sajátos, speciális arculatot biztosít az iskolának, s segít megkülönböztetni intézményünket a többi, hasonló képzést nyújtó iskolától.

Hagyományos rendezvényeink:

 • Diáknap, gólya bál 
 • Sportnap
 • Szalagavató ünnepség
 • Vidám-ballagás 
 • Ballagás 
 • Nagykun Diák Sportviadal
 • Karácsonyi ünnepség 
 • Diák-tanár futball mérkőzések
 • Egyéb események

Hagyományos versenyeink melyeken a diákok részt vesznek minden évben:

 • Arany Dániel matematika verseny
 • OKTV
 • OSZTV
 • Nemes Tihamér számítástechnikai verseny
 • Iskolai szintű szaktárgyi versenyek

Iskolánk igazgatói voltak:

Szabó József                   (1950 - 1952)

Dr. DANKÓ IMRE              (1952 - 1953)

PAPP LAJOS                         (1953 - 1955)

BRACSOK ISTVÁNNÉ       (1955 - 1964)

IMRE LAJOS                      (1964 - 1965)

KÓRIZS ISTVÁN                 (1965 - 1979)

CSEH SÁNDOR                 (1979-2005)

OZSVÁTH LÁSZLÓ            (2005 - 2015)

PUSKÁS LÁSZLÓ              (2015 - 2017)
ASZTALOS CSILL              (2017-           )

 

nevadonk

A túrkevei gimnázium 1951 óta viseli Ványai Ambrus nevét.

Ványai Ambrus nevét Szerémi György: Magyarország romlásáról a XVI. Század közepén című latin nyelven írt krónikája említi először az 1514. évi Dózsa-féle parasztháború leírása során.

"…..Rendelt már Székely György (Dózsa György) trombitásokat, dobosokat. Rendelkezett és fel-kerekedett Nagytúrról. Vele volt Ványai Ambrus parókus egy csapattal. Ez krakkói Baccalaureus volt és dühös természetű, mégis tele minden tudománnyal."

"Amint Székely György táborához érkezett, beajánlotta magát. Mivel Székely Györgynek nem volt jegyzője, megörült neki, … és az Ambrus pap és jegyző megadta magának a felhatalmazást felszen-telni a népet a szent keresztre."

Székely György a következő jegyzetet fűzi Szerémi György munkájához.

"Ambrus dévaványai plébános azonosítható a krakkói magyar tanulók burzájának egykori tagjával Túrkewy Ambrussal."

Márki Sándor: Dózsa György forradalma című munkájában ezt írja:

"… Még nevezetesebben gyarapodott serege másnap (június 4.), mikor útközben a dévavá-nyaiak egyesültek vele. Papjok Túrkewy Ambrus volt, aki 1493-ban a krakkói egyetemen theológiából babérkoszorús lett."

Ennyi a rendelkezésre álló történelmi adat Ványai Ambrus kilétéről. Ványai Ambrus neve nemcsak történelmi feljegyzésekben, de szépirodalomban is szerepel. Legrészletesebben Gergely Sándor Dózsa regénytrilógiájában.

A krakkói Jagelló Könyvtárban őrzött kéziratos anyagból Ványai Ambrussal kapcsolatban további adatok gyüjthetők.

Túrkewy Ambrus neve a krakkói egyetem halgatóinak névjegyzékében fordul elő. Egyszer a magyar burzában (diákotthon) lakó diákok kimutatásában "Ambrosius de Thurkewi" alakban 1494-ben.

A következő beírás 1501-ből a Krakkói Egyetem Anyakönyvében található "Ambrosius Matthei de Thartew" (Thurkewy-nek olvasható) alakban szerepel.

A Túrkewy Ambrus nevét azok között a magyar Ambrusok között kell keresni, akik 1501 után kapták meg a baccalaureátust.

Ambrosius de Agria (Eger) 1502.

Ambrosius de Corona (Brassó) 1503.

 Ványai Ambrus az első lehet. Az előző években az Ambrosius de Agria név nem szerepel a hall-gatók között, ezért valószínű, hogy a "de Agria" név nem helységre vonatkozik, hanem szélesebb értelemben az egyházmegyét jelenti, ahonnan a diák az egyetemre került.

A XV.-XVI. Században Túrkevi az egtri püspökség jobbágy faluja volt, s valószínű, hogy a túrkevi jobbágyfi Ambrust az egri egyházmegye iskoláztatta.

A történeti feljegyzésekből és a krakkói egyetem adataiból arra következtethetünk, hogy a Dózsa György kancellárjaként említett Túrkewy vagy Ványai Ambrus azonos azzal a személlyel, aki a krakkói egyetemen az 1502. évben baccalaureus lett, s aki a túrkevei gimnázium névadója. 

Kezdettől a jelenig  

Túrkevén 1950-ben indult el a gimnáziumi oktatás. A több mint negyven éven keresztül folyó sikeres pedagógiai munkát a gimnáziumi hat évfolyamos képzés egészítette ki 1992-től. Jelenleg négy-évfolyamos képzés folyik a gimnáziumban.

 

 

 

tortenetKép1

      1970-től működik a Szakközépiskola. A kezdeti években folyó autószerelő, gépjárműtechnikai szakokat a modern kor igényeihez igazodó új képzési formák váltották fel.

Az "Emberi erőforrások fejlesztése" elnevezésű Világbanki támogatással a Közlekedési szak, érettségi után pedig az Autószerelő, Autóelektronikai műszerész, Közlekedésgépészeti technikus, közútijármű-gépész szakok teszik teljessé a szakmai képzést.

     1994 óta új szakiránnyal egészült ki a szakközépiskolai oktatás, a szintén Világbanki támogatással működő Informatika szakkal és az érettségi utáni Számítástechnikai szoftverüzemeltető és a Gazdasági informatikus szakokkal.

     A következő tanévekben a szakközépiskolai képzés sokrétűségét kívánjuk erősíteni azzal, hogy a jelenleg is jól működő gazdasági szakközépiskolai osztályokat kívánunk indítani közgazdaság és kereskedelem-marketing szakokon.

     Napjainkban közel 500 diák tanul a kibővített gimnáziumi és új szakközépiskolai épületekben, a korszerű felszereltségű szakmai tanműhelyekben, laboratóriumokban, ugyanakkor a jól felszerelt iskolai könyvtár, a Sportcsarnok, a sportpályák, a Kollégium szabadidős termei is a diákok rendelkezésére állnak.

8. osztály utáni képzés

8. osztály utáni képzés

SZAKGIMNÁZIUM 4 évfolyamos szakgimnázium Közlekedésgépész ágazat Angol vagy német nyelv oktatása, ECDL vizsga lehetősége, külföldi szakmai tapasztalatszerzés lehetősége. Érettségi után Tovább
Érettségi Utáni Szakképzés

Érettségi Utáni Szakképzés

Autószerelő (OKJ 54 525 02) Képzési idő: 2 év Autóelektronikai műszerész (OKJ 54 525 01) Képzési idő: 2 év Autótechnikus ráépülés (OKJ Tovább
Felnőttoktatás

Felnőttoktatás

Az iskolánk által meghirdetett felnőttoktatás Az oktatás tanév elejei vagy keresztféléves indulással Indulás az adott szakmában megfelelő létszámú jelentkező esetén Tovább
 • 1