• információ Tovább
 • Pótfelvételi

  Pótfelvételi

  Járműfényező, karosszéria lakatos pótfelvételit hirdetünk nappali és esti tagozaton! Tovább
 • Gyakornoki program pályakezdők támogatására

  Gyakornoki program pályakezdők támogatására

 • Műfüves pálya és sportcsarnok bérlés

  Műfüves pálya és sportcsarnok bérlés

 • Ingyenes informatikai képzés

  Ingyenes informatikai képzés

  indul a Ványaiban. A GINOP-6.1.2 Digitális szakadék csökkentése projekt keretében. Korosztály 16-65 éves korig Hallgatói önrész: 0Ft (teljesen indgeynes mindenkinek) Tovább
 • Műszaki vizsgáztatás a Ványaiban.

  Műszaki vizsgáztatás a Ványaiban.

  Műszaki vizsga Hétfő - Kedd 7:00- 15:30-ig Szerdán előzetes időpont egyeztetéssel Időpont egyeztetés: 06 56/361-311 06 56/361-405 06 30/9760-349 Tovább
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Az iskolai hagyományok

A hagyományok őrzése egy sajátos, speciális arculatot biztosít az iskolának, s segít megkülönböztetni intézményünket a többi, hasonló képzést nyújtó iskolától.

Hagyományos rendezvényeink:

 • Diáknap, gólya bál 
 • Sportnap
 • Szalagavató ünnepség
 • Vidám-ballagás 
 • Ballagás 
 • Nagykun Diák Sportviadal
 • Karácsonyi ünnepség 
 • Diák-tanár futball mérkőzések
 • Egyéb események

Hagyományos versenyeink melyeken a diákok részt vesznek minden évben:

 • Arany Dániel matematika verseny
 • OKTV
 • OSZTV
 • Nemes Tihamér számítástechnikai verseny
 • Iskolai szintű szaktárgyi versenyek

 

TANÁRINÉVSOR

2016/2017-es tanévben

 

 

S.sz.

N É V

Osztályfőnök:

Tantárgy:

 

1.

Asztalos Csilla

13.M

14.M

Vállalkozási ismeretek Áruforgalom KESZMÜ

Szakmai gyakorlat

 

2.

Bedő László

13.J

Karbantartási gyakorlat Gépészeti alapozó gyakorlat Gépjármű villamosságtan

 

3.

Benczéné Szabó Gabriella

10.A

Német nyelv

Magyar nyelv és irodalom

 

4.

Csaplár Béla

10.B

10.D

Biológia Földrajz

Közlekedési ismeret

 

5.

Csáki Csilla

---

Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret Foglalkoztatás II.

Üzleti levelezés és kommunikáció Vállalkozási ismeretek

 

6.

Csukás Attila

13.F/K

14.F

Felület előkész., fényezési gyakorlat

 

7.

Dittrich Imre

14.J

Szakmai gyakorlat Karbantartási gyakorlat

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat Gépkezelő ált. ismeret

Kötéskészítési gyakorlat

 

8.

Faragó László

---

Műszaki rajz

Technológiai alapismeretek Gépészeti alapismeretek Gépészeti kötés ism.

 

9.

Gaál Gyula

9.H

Kollégiumi nevelőtanár Munka- és környezetvédelem Elsősegély nyújtás gyakorlat

Munkahelyi egészség és biztonság Veszélyes anyag kezelés

 

10.

Gulyás Andrea

---

Biológia Természetismeret Természettudomány Felületkezelés alapjai

 

11.

Hermann Zsuzsa

12.B/C/D

Matematika

 

12.

Jánvári László

---

Iparcikk áruismeret Eladástan

Kereskedelmi ismeretek Kereskedelmi gyakorlat Üzleti tevékenység szervezése

Üzleti tevékenység tervezése, elemzése Áruforgalom

Működtetés szabályai

13.

Kiss Zoltán

9.C/D

Történelem Társadalomismeret

Munkaszervezési ism és gyakorlat Vezetési ismeret

Vállalkozási ismeretek Gazdasági ismeretek

14.

Molnár Tibor

---

Informatika Hálózati ismeretek I.

Hálózati ismeretek I. gyakorlat

IT alapok

IT alapok gyakorlat

15.

Nádudvariné Kun Marianna

11.A

Magyar nyelv és irodalom Etika

Könyvtáros

16.

Nádudvari István

10.H

Gépelemek- géptan Karbantartási gyakorlat Jármű karbantartás Jármű diagnosztika

Gépészeti alapozó gyakorlat Mechanika

Hegesztési alapozó gyakorlat Hegesztési gyakorlat

17.

Nagy Ibolya

---

Testnevelés

18.

Nyerges Zoltán

---

Fizika

19.

Ozsváth László

15.J

Szakmai számítások Korszerű járm. techn. Gj. szerkezettan Gépelemek- géptan Mechanika

20.

Patkósné Mile Irén

---

Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv Foglalkoztatás I.

Szakmai idegen nyelv

21.

Puskás László

---

Elektrotechnika-elektronika Műszaki dokumentációs ismeretek

22.

Szemes Attila

---

Kollégiumi nevelőtanár Áruismeret, forgalmazás Marketing alapjai

23.

Szilágyi Roland

---

Informatika

Adatb. és szoftv.fejlesztés

Adat b. és szoftv. fejlesztés gyakorlat

Programozás Programozás gyakorlat 1T szakmai orientáció

1T szakmai orientáció gyakorlat

 

24.

Takács Attila

---

Kollégiumi nevelőtanár

 

25.

Teremi Sándor

9.8

Angol nyelv

IT szakmai ango l Foglalkoztatás   I.

 

26.

Torda József

---

Felület elökész, fényez. techn .

 

27.

Vad Viktória

11.B

Angol nyelv

Szakmai idegen nyelv Német nyelv Foglalkoztatás 1.

 

28.

Vincze Mihály

---

Testnevelés

 

Óraadók:

 

1.

Bedőné Homoki Márta

---

Matematika Kémia

 

2.

Kisné Barát Janka

---

Üzleti tev tervezése , elemzése Gazdálkodási alaptevékenység Statisztika

Pénzügyi ismeret (POP)

 
3.

Molnár Magdolna

---

Médiaismeret

Rajz- és vizuális kultúra

 

4.

Nagy Andrea

---

Áruforgalom

 

5.

Garaguly János

---

Hegesztési ismeret Karosszérialakatos   szakmai ism.

 

6.

Holczknecht Gyula

---

Gépjárm ű-s ze rkezetta n

 

7.

Szentgallay Judit Sarolta

---

Fejlesztő foglalkozás

 
 

Felnőttoktatásban óraadók:

  
 

1.

Beregszászi Róza

-----

Áruismeret

 

2.

Bodnár Katalin

-----

Számvitel gyakorlat Projekt finanszírozás Projekt folyamatok köv .

 

3.

Juhász Anett

----

Ügyvitel II. (írattározás)

 

4.

Somogyiné VéghErika

----

Ügyvitel I. (gépírás)

 

Iskolánk igazgatói voltak:

Szabó József                   (1950 - 1952)

Dr. DANKÓ IMRE              (1952 - 1953)

PAPP LAJOS                         (1953 - 1955)

BRACSOK ISTVÁNNÉ       (1955 - 1964)

IMRE LAJOS                      (1964 - 1965)

KÓRIZS ISTVÁN                 (1965 - 1979)

CSEH SÁNDOR                 (1979-2005)

OZSVÁTH LÁSZLÓ            (2005 - 2015)

PUSKÁS LÁSZLÓ              (2015 -

nevadonk

A túrkevei gimnázium 1951 óta viseli Ványai Ambrus nevét.

Ványai Ambrus nevét Szerémi György: Magyarország romlásáról a XVI. Század közepén című latin nyelven írt krónikája említi először az 1514. évi Dózsa-féle parasztháború leírása során.

"…..Rendelt már Székely György (Dózsa György) trombitásokat, dobosokat. Rendelkezett és fel-kerekedett Nagytúrról. Vele volt Ványai Ambrus parókus egy csapattal. Ez krakkói Baccalaureus volt és dühös természetű, mégis tele minden tudománnyal."

"Amint Székely György táborához érkezett, beajánlotta magát. Mivel Székely Györgynek nem volt jegyzője, megörült neki, … és az Ambrus pap és jegyző megadta magának a felhatalmazást felszen-telni a népet a szent keresztre."

Székely György a következő jegyzetet fűzi Szerémi György munkájához.

"Ambrus dévaványai plébános azonosítható a krakkói magyar tanulók burzájának egykori tagjával Túrkewy Ambrussal."

Márki Sándor: Dózsa György forradalma című munkájában ezt írja:

"… Még nevezetesebben gyarapodott serege másnap (június 4.), mikor útközben a dévavá-nyaiak egyesültek vele. Papjok Túrkewy Ambrus volt, aki 1493-ban a krakkói egyetemen theológiából babérkoszorús lett."

Ennyi a rendelkezésre álló történelmi adat Ványai Ambrus kilétéről. Ványai Ambrus neve nemcsak történelmi feljegyzésekben, de szépirodalomban is szerepel. Legrészletesebben Gergely Sándor Dózsa regénytrilógiájában.

A krakkói Jagelló Könyvtárban őrzött kéziratos anyagból Ványai Ambrussal kapcsolatban további adatok gyüjthetők.

Túrkewy Ambrus neve a krakkói egyetem halgatóinak névjegyzékében fordul elő. Egyszer a magyar burzában (diákotthon) lakó diákok kimutatásában "Ambrosius de Thurkewi" alakban 1494-ben.

A következő beírás 1501-ből a Krakkói Egyetem Anyakönyvében található "Ambrosius Matthei de Thartew" (Thurkewy-nek olvasható) alakban szerepel.

A Túrkewy Ambrus nevét azok között a magyar Ambrusok között kell keresni, akik 1501 után kapták meg a baccalaureátust.

Ambrosius de Agria (Eger) 1502.

Ambrosius de Corona (Brassó) 1503.

 Ványai Ambrus az első lehet. Az előző években az Ambrosius de Agria név nem szerepel a hall-gatók között, ezért valószínű, hogy a "de Agria" név nem helységre vonatkozik, hanem szélesebb értelemben az egyházmegyét jelenti, ahonnan a diák az egyetemre került.

A XV.-XVI. Században Túrkevi az egtri püspökség jobbágy faluja volt, s valószínű, hogy a túrkevi jobbágyfi Ambrust az egri egyházmegye iskoláztatta.

A történeti feljegyzésekből és a krakkói egyetem adataiból arra következtethetünk, hogy a Dózsa György kancellárjaként említett Túrkewy vagy Ványai Ambrus azonos azzal a személlyel, aki a krakkói egyetemen az 1502. évben baccalaureus lett, s aki a túrkevei gimnázium névadója. 

Kezdettől a jelenig  

Túrkevén 1950-ben indult el a gimnáziumi oktatás. A több mint negyven éven keresztül folyó sikeres pedagógiai munkát a gimnáziumi hat évfolyamos képzés egészítette ki 1992-től. Jelenleg négy-évfolyamos képzés folyik a gimnáziumban.

 

 

 

tortenetKép1

      1970-től működik a Szakközépiskola. A kezdeti években folyó autószerelő, gépjárműtechnikai szakokat a modern kor igényeihez igazodó új képzési formák váltották fel.

Az "Emberi erőforrások fejlesztése" elnevezésű Világbanki támogatással a Közlekedési szak, érettségi után pedig az Autószerelő, Autóelektronikai műszerész, Közlekedésgépészeti technikus, közútijármű-gépész szakok teszik teljessé a szakmai képzést.

     1994 óta új szakiránnyal egészült ki a szakközépiskolai oktatás, a szintén Világbanki támogatással működő Informatika szakkal és az érettségi utáni Számítástechnikai szoftverüzemeltető és a Gazdasági informatikus szakokkal.

     A következő tanévekben a szakközépiskolai képzés sokrétűségét kívánjuk erősíteni azzal, hogy a jelenleg is jól működő gazdasági szakközépiskolai osztályokat kívánunk indítani közgazdaság és kereskedelem-marketing szakokon.

     Napjainkban közel 500 diák tanul a kibővített gimnáziumi és új szakközépiskolai épületekben, a korszerű felszereltségű szakmai tanműhelyekben, laboratóriumokban, ugyanakkor a jól felszerelt iskolai könyvtár, a Sportcsarnok, a sportpályák, a Kollégium szabadidős termei is a diákok rendelkezésére állnak.

8. osztály utáni képzés

8. osztály utáni képzés

SZAKGIMNÁZIUM 4 évfolyamos szakgimnázium Közlekedésgépész ágazat Angol vagy német nyelv oktatása, ECDL vizsga lehetősége, külföldi szakmai tapasztalatszerzés lehetősége. Érettségi után Tovább
Érettségi Utáni Szakképzés

Érettségi Utáni Szakképzés

Autószerelő (OKJ 54 525 02) Képzési idő: 2 év Autóelektronikai műszerész (OKJ 54 525 01) Képzési idő: 2 év Autótechnikus ráépülés (OKJ Tovább
Felnőttoktatás

Felnőttoktatás

Az iskolánk által meghirdetett felnőttoktatás Az oktatás tanév elejei vagy keresztféléves indulással Indulás az adott szakmában megfelelő létszámú jelentkező esetén Tovább
 • 1