• 1
  • 2
  • 3

ecdl2

ecdl1ECDL a Ványaiban

Iskolánk 2002.05.01-óta akkreditált ECDL vizsgaközpontként is működik.

Információ

    Telefon: 06-56-361-311    Molnár Tibor

    ECDL hivatalos honlapja:  www.ecdl.hu, ahol az összes információt megtalálod az ECDL-ről

Vizsga jelentkezési lap letölthető itt!

 

Vizsgák és tanfolyamok bonyolítása

Vizsgák: Vizsgaközpontunkban előzetes megbeszélés alapján az egyeztetett időpontban tudunk vizsgát lebonyolítani. A vizsgaidőpont  igénylése a vizsga előtt legalább egy héttel szükséges!

Tanfolyamok: Vállaljuk ECDL vizsgával záruló vagy vizsgától független tanfolyamok szervezését és bonyolítását. A tanfolyami foglalkozások délutáni időpontban kerülnek megtartásra előzetes egyeztetés alapján.

Vizsgakártya, vizsga és tanfolyami díjak

A vizsgakártya minden vizsgaközpontban egységes tarifarendszer alapján:

    Teljes (7 modulos) felnőtt: 7500 Ft

    Start (4 modulos) felnőtt: 6000 Ft

    Teljes (7 modulos) diák: 5500 Ft

    Start (4 modulos) diák: 4500 Ft

Vizsgák:

    Felnőtt vizsga minden modulra: 2500 Ft/modul

    Diák vizsga minden modulra: 1500 Ft/modul

Tanfolyami díjak:

    Minden modul felkészítő tanfolyama 25 óra, 600 Ft/óra.

Részletesebben megtalálod az ECDL hivatalos honlapján itt

Általános tudnivalók az ECDL vizsgarendszerrel kapcsolatban

Az ECDL az informatikai "írástudás" meglétét hivatott bizonyítani. Biztos alkalmazói tudást jelent, s alkalmassá teszi a munkavállalót olyan munkakörök betöltésére, ahol a számítógép munkaeszközként való használata szükséges.

Az Európai Unió által is támogatott, egységes követelményeket támasztó vizsgarendszerre épülő bizonyítvány birtokosa nemcsak hazánkban, hanem Európa más országaiban ezzel igazolja, hogy képzett számítógép felhasználó. A statisztika szerint Európában több mint negyedmillió ember szerzett ECDL bizonyítványt napjainkig. Magyarországon arra számíthatunk, hogy az ECDL bizonyítvány megszerzésére a következő években sok tízezer különböző korú és iskolai végzettségű dolgozó fog törekedni. Több multinacionális nagyvállalat is felismerte az ECDL-ben rejlő előnyöket, s dolgozóik számára előírták a bizonyítvány megszerzését. Bizonyítványt szerezni valamely vizsgaközpontban letett vizsgák alapján lehet. Ezen vizsgaközpontoknak szigorú szakmai, technikai, személyi és infrastrukturális feltételeknek kell eleget tenniük. A vizsgarendszer bevezetésének és ellenőrzésének joga Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot (NJSzT) illeti. Vizsgázni az NJSzT - mint az ECDL magyarországi képviselője - által akkreditált hivatalos ECDL vizsgaközpontokban lehet. Ezek egyike a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola. Az ECDL nem tesz kikötést a vizsgákon megkövetelt ismeretek megszerzésének módjáról, csupán az elsajátított tudást kontrollálja nemzetközileg elfogadott egységes követelményrendszer szerint. Az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez a jelölteknek egy elméleti és 6 gyakorlati vizsgán kell számot adniuk tudásukról, mégpedig a nemzetközileg elfogadott egységes követelményrendszer szerint. Az Európai Unió alapelveihez igazodva, a vizsga különböző moduljai bármely akkreditált vizsgaközpontban, akár különböző országokban is teljesíthetők. A regisztrációnak nincs alsó korhatára, és a vizsgázás iskolai végzettséghez sem kötött.

Hogyan szerezzünk ECDL bizonyítványt?

Magyarországon ECDL-vizsgát bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontban  lehet tenni. A bizonyítvány megszerzéséhez 4 vagy 7 modulvizsgát kell teljesíteni, ezek bármelyike bármely vizsgaközpontban letehető. Az első vizsga megkezdéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya szintén bármelyik vizsgaközpontban megvásárolható. A vizsgákat a vizsgakártya kiváltásától számított (legfeljebb) három éven belül kell teljesíteni. A vizsgakártyát a vizsgaközpont biztosítja.

A vizsgakártya

A vizsgakártyát a vizsgázónak minden vizsgára magával kell vinnie: sikeres vizsga esetén a vizsgaközpont a kártyán a modulvizsga teljesítését igazolja. Amikor a vizsgázó valamennyi vizsgáját letette, a vizsgaközpont a kártyáját megküldi az NJSZT ECDL irodájába, ahol ennek alapján kiállítják az ECDL bizonyítványt.

A vizsgák

Vizsgára bármely akkreditált vizsgaközpontnál lehet jelentkezni. Minden vizsga 45 perc. Mivel az ECDL gyártófüggetlen program, a gyakorlati vizsgákat a vizsgaközpontnál rendelkezésre álló akkreditált szoftverek bármelyikén le lehet tenni. Egy napon több vizsga is tehető, azonban sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet. A vizsgafeladatokat a könyvárusi forgalomban is kapható, mindenkor érvényes ECDL Vizsgapéldatár tartalmazza.

ECDL bizonyítványok

7 modulos ECDL bizonyítványok:

4 modulos ECDL bizonyítványok:

A vizsgák lebonyolítása a vizsgaközpontok épületében, vizsgáztató jelenlétében történik. A vizsgaközpontok rendszeresen közzéteszik, hogy mely modulokból mikor terveznek vizsgákat tartani, és ezekre az időpontokra kell a vizsgázónak idejében - legalább egy héttel a tervezett vizsga előtt jelentkeznie.

8. osztály utáni képzés

8. osztály utáni képzés

SZAKGIMNÁZIUM 4 évfolyamos szakgimnázium Közlekedésgépész ágazat Angol vagy német nyelv oktatása, ECDL vizsga lehetősége, külföldi szakmai tapasztalatszerzés lehetősége. Érettségi után Tovább
Érettségi Utáni Szakképzés

Érettségi Utáni Szakképzés

Autószerelő (OKJ 54 525 02) Képzési idő: 2 év Autóelektronikai műszerész (OKJ 54 525 01) Képzési idő: 2 év Autótechnikus ráépülés (OKJ Tovább
Felnőttoktatás

Felnőttoktatás

Az iskolánk által meghirdetett felnőttoktatás Az oktatás tanév elejei vagy keresztféléves indulással Indulás az adott szakmában megfelelő létszámú jelentkező esetén Tovább
  • 1